8 december 2019
anbi

Donatie

Help met het realiseren van dit project en doneer op het IBAN nummer NL41RABO0302132783 (t.n.v. Nour Al Houda).

Voor de aankoop van het Islamitisch Cultureel Centrum vertrouwt Nour Al Houda op Allah (swt) en op de eigen gemeenschap in Arnhem, dus op jou!

De Profeet  Mohamed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: Degene die een moskee bouwt al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs  kleiner, Allah (de Verhevene) zal voor hem het gelijke bouwen in het Paradijs”

Nour Al Houda heeft JOUW hulp nodig bij het realiseren van dit nieuwe Islamitisch Cultureel Centrum.

Steun ons door een maandelijkse of eenmalige gift. De giften zijn aftrekbaar van de belasting omdat Nour Al Houda erkend is als ANBI. Je kan bijvoorbeeld 1 vierkante meter grond, ad €250,- doneren, of een ander (maandelijks of eenmalig) bedrag. Doneer ook meter(s) voor je ouders of dierbaren. Spoor andere mensen in je omgeving aan om meters te kopen en vermenigvuldig  je zegeningen. Zonder jouw hulp kunnen wij als moslimgemeenschap geen Islamitisch Cultureel Centrum mogelijk maken. Daarnaast kun je ons meehelpen door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk andere moslims op de hoogte zijn van de inzameling en kun je zelf andere mensen in je omgeving aan sporen om te doneren. En het belangrijkste, doe een dua voor ons om ons doel te bereiken.

Vergeet ook niet dat je door te doneren, je  een sadaqa djari’a bewerkstelligt. Dat wil zeggen dat dit een doorlopende gift is die beloningen zal opleveren voor jou zelfs na jouw dood. Je kan ook doneren met als intentie namens een geliefde of overleden persoon en, insha Allah, zal deze persoon de beloning hiervoor ontvangen. Geef gul en doneer om onze wens waar te kunnen maken. Investeer in jezelf en in de toekomst van onze kinderen. Barak Allahoe fiekoem.

De Profeet  Mohamed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: ”Als een persoon overlijdt, stoppen zijn handelingen en verrichtingen, behalve vanuit drie wegen; een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte kind die voor hem de smeekbede verricht.”  (overgeleverd door Moeslim)