20 januari 2022
anbi

IBAN

Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van Nour Al Houda.

Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Er zijn 2 soorten giften:

 1. Gewone giften
 2. Periodieke giften

1. Gewone giften

De voorwaarden voor aftrekbaarheid voor gewone giften zijn:

 • Schenking aan een ANBI instelling
 • De gift moet schriftelijk te bewijzen zijn
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan
 • De gift is hoger dan € 60 en hoger dan de drempel van 1% van het drempelinkomen
 • De gift is aftrekbaar tot 10% van jouw drempelinkomen

 2.Periodieke giften

Periodieke giften kunnen volledig van de inkomstenbelasting af worden getrokken. Er is geen drempel en geen maximum.

Waar moet een periodieke gift aan voldoen?:

 • Gift aan een ANBI instelling
 • Er moet een schenkingsakte opgesteld worden door de ANBI instelling, dit hoeft niet meer via de notaris
 • De gift is minimaal 5 jaar achtereen
 • Je doet minimaal 1 gift per jaar
 • De gift wordt in gelijke termijnen gedaan (maandelijks, kwartaal of jaarlijks)
 • De giften eindigen automatisch door overlijden.
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.