1 maart 2021
anbi

Onderwijs

بسم الله الرحمن الرحيم

Algemeen

Onderwijs speelt een grote rol in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden zijn noodzakelijk om te kunnen participeren in de samenleving. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer behoefte aan een brede cultuuroverdracht, waaronder kennis van tradities en moraal.
Educatie reikt een individu kennis en vaardigheden aan en stelt hen in staat de dialoog aan te gaan en hun standpunt te bepalen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies. Daarvoor is het vergaren van kennis noodzakelijk. Dit is overigens ook een plicht voor iedere moslim. Het is voor iedere moslim van groot belang om o.a. de Arabische taal te leren. Het beheersen van deze zeer rijke taal is essentieel om de Qur’aan, fiqh en hadith goed te kunnen begrijpen en te bestuderen.

ICC Nour Al Houda In Sha Allah biedt verschillende lessen aan voor alle leeftijden, zowel voor broeders als zusters. De verschillende lessen worden hieronder toegelicht. Houdt voor de exacte startdatums onze website en facebook pagina in de gaten.

Arabische taal en Islamitische educatie

Voor kinderen is het leren van een andere taal, of zelfs meerdere talen, veel eenvoudiger dan voor ouderen. Daarom is het van belang dat ook de Arabische taal op jonge leeftijd wordt aangeleerd. Naast het feit dat kinderen de taal van de Qur’aan leren begrijpen, vullen zij hun rugtasje met kennis over de islam, opdat zij trotse moslims zullen zijn.

Binnen ICC Nour Al houda hebben we een kleuterklas voor 4 en 5 jarige kleuters. Voor hen is er een programma, waarbij de kleuters op spelenderwijs in contact komen met het Arabische alfabet.

Voor leerlingen vanaf 6 jaar t/m 16 jaar hebben we een programma waarbij we gecombineerde lessen Arabische Taal en Islam verzorgen middels een 6 jarige programma.

U bent ook van harte welkom als u meer informatie wilt over deze lessen.

Klik hier voor het inschrijfformulier Arabisch les 5-16 jaar

Arabische les voor 17+

Arabische is een zeer belangrijke taal, het is geen toeval dat de Qur’aan in deze taal is geopenbaard. Deze rijke taal is niet te vertalen, omdat een groot deel van de nuance dan verloren gaat. Daarom is het van belang dat de islamitische gemeenschap de taal leert beheersen.

Er zullen voor zowel broeders en zusters lessen worden aangeboden om de Arabische taal te leren.
Deze lessen worden doordeweeks in de avonduren op verschillende niveaus aangeboden.

Arabisch voor beginners: Hierin wordt het Arabische alfabet geleerd en het leren lezen en schrijven van eenvoudige teksten.

Arabisch voor gevorderden: Een voorwaarde voor deze lessen is het beheersen van het alfabet. Ook moet de student eenvoudige teksten kunnen lezen, schrijven en begrijpen.

Klik hier voor het inschrijfformulier Arabisch les voor 17+

Qur’aan (memoriseren en tajweed)

De lessen zijn bedoeld voor het memoriseren van de Qur’aan op de juiste en correcte wijze. Er worden nieuwe Surahs gememoriseerd. Bij de tajweedlessen wordt er intensief gewerkt aan het o.a. correct en op een mooie wijze reciteren van de Surahs. Het kunnen lezen van de Arabische taal is een voorwaarde voor de memorisatie en de tajweedlessen.

Klik hier voor het inschrijfformulier Qur’aan les

Islamitisch bibliotheek
Het opzetten van een islamitische bibliotheek is één van de belangrijkste instrumenten om kennis over de islam te bevorderen. De bibliotheek van Nour Al Houda is beschikbaar voor iedereen die rustig wilt studeren. De bibliotheek beschikt op dit moment van boeken en tijdschriften in het Arabisch, Engels en het Nederlands. In onze collectie worden onderstaande thema’s aangeboden:

  • Qur’aan (in verschillende talen)
  • Tafseer Qur’aan
  • Soenna el Hadith
  • Biografieën van onze profeten (vzmh) en Sahaba
  • Wetenschap, geschiedenis, opvoeding en sport

*De ruimtes zullen in de toekomst In Sha Allah ook beschikken over computers.

Meer informatie?

Het onderwijs wordt geregeld door het onderwijscommisie van ICC Nour Al Houda. Bij eventuele vragen of klachten dient u zich tot het onderwijsbureau te wenden. Dit kan door contact op te nemen via het contactformulier op deze website of door een E-mail te sturen naar onderwijs@nouralhouda.nl.