17 januari 2021
anbi

Onderwijs

Algemeen
Onderwijs speelt een grote rol in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden zijn noodzakelijk om te kunnen participeren in de samenleving. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer behoefte aan een brede cultuuroverdracht, waaronder kennis van tradities en moraal.
Educatie reikt een individu kennis en vaardigheden aan en stelt hen in staat de dialoog aan te gaan en hun standpunt te bepalen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies. Daarvoor is het vergaren van kennis noodzakelijk. Dit is overigens ook een plicht voor iedere moslim. Het is voor iedere moslim van groot belang om o.a. de Arabische taal te leren. Het beheersen van deze zeer rijke taal is essentieel om de Qur’aan, fiqh en hadith goed te kunnen begrijpen en te bestuderen.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 gaat ICC Nour Al Houda In Sha Allah verschillende lessen aanbieden voor alle leeftijden, zowel voor broeders als zusters. De verschillende lessen worden hieronder toegelicht. Houdt voor de exacte startdatums onze website en facebook pagina in de gaten.

Arabische taal en Islamitische educatie
Voor kinderen is het leren van een andere taal, of zelfs meerdere talen, veel eenvoudiger dan voor ouderen. Daarom is het van belang dat ook de Arabische taal op jonge leeftijd wordt aangeleerd. Binnen ICC Nour Al Houda worden momenteel gecombineerde lessen Arabische Taal en Islam voor kinderen van 5 t/m 16 jaar verzorgd.
Naast het feit dat kinderen de taal van de Qur’aan leren begrijpen, vullen zij hun rugtasje met kennis over de islam, opdat zij trotse moslims zullen zijn.

De lessen zullen in het weekend plaatsvinden. Leerlingen kunnen zich voor één dag inschrijven. Kinderen die vorig studiejaar (2015-2016) aan deze lessen hebben mee gedaan, hoeven zich niet in te schrijven.
In september zal er een bijeenkomst plaatsvinden, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen studiejaar (2015-2016). U bent ook van harte welkom als u meer informatie wilt over deze lessen.

Klik hier voor het inschrijfformulier Arabisch les 5-16 jaar


Huiswerkbegeleiding, bijles en examen/citotraining

De behoefte aan ondersteuning voor leerlingen binnen de islamitische gemeenschap is groot. Dit geldt voor zowel basis- als middelbare scholieren. Vaak kan van huis uit deze ondersteuning niet worden geboden. ICC Nour Al Houda biedt huiswerkbegeleiding en bijles aan voor basisschool leerlingen uit groep 7/8 en leerlingen die middelbaaronderwijs genieten.

Alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn welkom. Leerlingen worden begeleid door vrijwilligers met een pedagogische achtergrond en kunnen zich ontplooien in een veilige leeromgeving. Leerlingen worden ondersteund in het maken van huiswerk, het maken van een planning en bij het leren leren. Tevens willen we ouders en de leerling begeleiden in het maken van schoolkeuzes. We streven ernaar om met alle betrokkenen te zorgen voor het verbeteren van de schoolprestaties, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij leerlingen uit het basisonderwijs wordt de nadruk gelegd op Rekenen en Taal en worden er trainingen verzorgd voor de entreetoets en eind cito.
Bij leerlingen uit het middelbaaronderwijs wordt de nadruk gelegd op de kernvakken wiskunde, Engels en Nederlands.

Klik hier voor het nschrijfformulier huiswerkbegeleiding, bijles en examen_CITO training

Arabische les voor 17+
Arabische is een zeer belangrijke taal, het is geen toeval dat de Qur’aan in deze taal is geopenbaard. Deze rijke taal is niet te vertalen, omdat een groot deel van de nuance dan verloren gaat. Daarom is het van belang dat de islamitische gemeenschap de taal leert beheersen.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 zullen er voor zowel broeders en zusters lessen worden aangeboden om de Arabische taal te leren.
Deze lessen worden doordeweeks in de avonduren op verschillende niveaus aangeboden. De kosten zijn €180,- euro per studiejaar excl. studiemateriaal.

Arabisch voor beginners: Hierin wordt het Arabische alfabet geleerd en het leren lezen en schrijven van eenvoudige teksten. Deze lessen zullen plaatsvinden op maandag en woensdagavond.

Arabisch voor gevorderden: Een voorwaarde voor deze lessen is het beheersen van het alfabet. Ook moet de student eenvoudige teksten kunnen lezen, schrijven en begrijpen. Deze lessen zullen plaatsvinden op dinsdag en donderdagavond.

Klik hier voor het inschrijfformulier Arabisch les voor 17+

Qur’aan (memoriseren en tajweed)
De lessen zijn bedoeld voor het memoriseren van de Qur’aan op de juiste en correcte wijze. Er worden nieuwe Surahs gememoriseerd. Bij de tajweedlessen wordt er intensief gewerkt aan het o.a. correct en op een mooie wijze reciteren van de Surahs. Het kunnen lezen van de Arabische taal is een voorwaarde voor de tajweedlessen.
Deze lessen zullen één keer in de week worden verzorgd voor zowel broeders als zusters van alle leeftijden.

Klik hier voor het inschrijfformulier Qur’aan les

Islamitisch bibliotheek
Het opzetten van een islamitische bibliotheek is één van de belangrijkste instrumenten om kennis over de islam te bevorderen. De bibliotheek van Nour Al Houda is beschikbaar voor iedereen die rustig wilt studeren. De bibliotheek beschikt op dit moment van boeken en tijdschriften in het Arabisch, Engels en het Nederlands. In onze collectie worden onderstaande thema’s aangeboden:

  • Qur’aan (in verschillende talen)
  • Tafseer Qur’aan
  • Soenna el Hadith
  • Biografieën van onze profeten (vzmh) en Sahaba
  • Wetenschap, geschiedenis, opvoeding en sport

*De ruimtes zullen in de toekomst In Sha Allah ook beschikken over computers.

Meer informatie?
Het onderwijs wordt geregeld door het onderwijsbureau van ICC Nour Al Houda. Bij eventuele vragen of klachten dient u zich tot het onderwijsbureau te wenden. Dit kan door contact op te nemen via het contactformulier op deze website of door een E-mail te sturen naar info@nouralhouda.nl.