24 oktober 2021
anbi

Organisatie

Algemene gegevens

Stichting Nour Al Houda
RSIN nummer: 8550.91.812
E-mail: info@nouralhouda.nl

Bestuur

Het bestuur van  ICCNAH bestaat uit 7 bestuursleden die hun werk op vrijwillige basis uitvoeren zonder enige tegemoetkoming of tegenprestatie. De hoofdtaak van het bestuur is om het Islamitisch Cultureel Centrum op een professionele wijze te besturen. De realisatie van de doelstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, vice penningmeester, secretaris, vice secretaris en woordvoerder. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een aantal andere vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het Islamitisch Cultureel Centrum. Het bestuur komt wekelijks bij elkaar om te vergaderen en indien nodig vaker. Onderaan treft u de namen aan van de bestuursleden.

  • Dhr. Mohamed El Haddad : voorzitter
  • Dhr. Khaled Mouhouti : secretaris
  • Dhr. Abdelhakim Al Bouk : vice-secretaris
  • Dhr. Hassan El Farisi: penningmeester
  • Dhr. Mohammed El Haddad : algemeen bestuurslid
  • Dhr. Abdelaziz Tabali: algemeen bestuurslid

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de islamitische gemeenschap in Arnhem en omstreken te behartigen zowel binnen ICCNAH als daarbuiten. Wij streven er naar om open en transparant te zijn en we willen ons dienstbaar opstellen voor onze achterban. Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u te allen tijde het bestuur aanspreken. U kunt één van de bestuursleden persoonlijk benaderen of via onze email info@nouralhouda.nl.

Betrokkenheid van onze achterban vinden wij zeer belangrijk en uw mening wordt dan ook op prijs gesteld. Daarom is ICCNAH op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen met alles wat te maken heeft met ICCNAH. Via het contactformulier of email kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

Financieel Beleid

De activiteiten van ICCNAH worden merendeels mogelijk gemaakt door donaties en sponsoring. Deze zijn voornamelijk in geldelijke middelen. ICCNAH doet vooral een beroep op particulieren en fondsen met betrekking tot donaties. De stichting probeert de algemene uitgaven zo laag mogelijk te houden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van het gedoneerd geld gebruikt kan worden voor de verschillende doelen. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun verrichtte werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele kosten die ze gemaakt hebben als gevolg van de verrichtte werkzaamheden in opdracht van ICCNAH declareren, zoals b.v. parkeer- of reiskosten. Het uitgangspunt binnen ICCNAH is dat iedereen vrijwillig de werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het islamitische principe van “Fi Sabili Allah‟ (op de weg van Allah).

De stichting stelt elk jaar activiteiten op, en reserveert hier gelden voor en/of start hier een fondsenwerving voor. Over elk boekjaar stelt de stichting een (financieel) jaarverslag op zonder accountantsverklaring. Het streven is om het financieel jaarverslag uiterlijk vier maanden na het sluiten van het boekjaar beschikbaar te stellen op onze website. Uiterlijk zes maanden na het sluiten van het boekjaar dient het gepubliceerd te zijn op onze website.

Klik hier voor het jaarverslag 2018.

Klik hier voor het jaarverslag 2019.