28 januari 2020
anbi

Start Schooljaar

Beste ouders / verzorgers,

De zomervakantie is achter de rug en de scholen zijn weer van start gegaan. Het onderwijs voor 5 tot 16 jarigen bij Nour Al Houda zal inchallah in het weekend van zaterdag 23 en 24 september starten. Hieronder volgt meer informatie daarover.

Een aantal zaken is gewijzigd met ingang van dit nieuwe schooljaar:

 • Op zaterdag en zondag starten de lessen om 10:00 uur en eindigen om 14:00 uur. De leerlingen moeten 10 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig zijn in de klas.
 • Op de eerste schooldag zal de klassenindeling naast de onderwijskamer hangen.
 • Het programma indeling voor niveau 1 t/m 6 ziet er als volgt uit:
  • 10:00 tot 12:00 uur: Arabisch les op eigen niveau.
  • 12:00 tot 12:30 uur: pauze (eigen lunch pakket) in de aula en/of buiten op het moskeeplein.
  • 12:30 tot 13:00 uur: les in basis Islam op eigen niveau.
  • 13:00 tot 14:00 uur: Koran memoriseren volgens programma en niveau.
 • Kleuterklas:

Dit schooljaar is een nieuw klas ingericht voor beginnende kleuters met een speciaal programma. Dit is gebaseerd op het spelenderwijs basis Arabisch leren.

 • Voor de eigen bijdrage geldt het volgende:
  • Eigen bijdrage is €110 per kind per schooljaar inclusief boeken.
  • Het bedrag in één keer op de eerste schooldag contant betalen (pinnen is niet meer mogelijk).
  • Voor twee of meer kinderen is het mogelijk om in twee termijnen te betalen. Het eerste termijn op de eerste schooldag en het tweede in de maand januari.
 • De verplichte les benodigdheden zijn:
  • pen, potlood, kleurpotloden, gum, puntenslijper, schrift en etui.
 • Om de kerndoelen van de lesmethode te behalen en kwaliteit te verhogen, is de continuïteit in het volgen van de lessen erg belangrijk. Om dit goed te bewaken gelden de volgende regels:
  • Bij 3x afwezig zonder afmelden wordt de leerling uitgeschreven.
  • Bij vaak verzuim wordt de ouder/verzorger op gesprek gevraagd. Zonder geldige reden kan dit leiden tot het uitschrijven van de leerling.
  • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor controleren en helpen van hun kind met huiswerk.

Deze maatregelen zijn nodig om de kwaliteit van het onderwijs binnen Nour Al Houda te waarborgen. Heeft u nog vragen/opmerkingen, aarzel dan niet en reageer via onderwijs@nouralhouda.nl.

Wa salam 3alikom

Onderwijscommissie Nour Al Houda