27 april 2017
الخميس, ١ شعبان ١٤٣٨
anbi

Home

BismiallahSchuldenvrij!

Assalaamoe 3alikoum warahmatoelahi wabarakatoeh beste broeders en zusters,

Eerder hebben wij bericht dat met het resultaat van de benefiet Nour Al Houda schuldenvrij is. Echter hebben wij toen ook een voorbehoud gemaakt omdat nog een groot deel van de toezeggingen geïnd moest worden. Inmiddels kunnen we zeggen dat niet alleen het grootste gedeelte van de toezeggingen binnen is maar ook dat het resterende schuldbedrag (575.000 euro) volledig is afbetaald, Alhamdoelilah!

Voor diegenen die haar/zijn toezegging nog niet heeft ingelost, vragen wij vriendelijk om dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

Dat betekent dus niet dat we nu met z’n allen achterover kunnen leunen, zeer zeker niet! De volgende mijlpaal staat al voor de deur, namelijk de verbouwing van onze gebedsruimte. Wij zullen dus hard moeten blijven werken om ook dit tot een groot succes te laten geschieden, want alleen SAMEN kunnen wij dit realiseren!

Het bestuur, onze vrijwilligers en ons achterban zijn jullie allen zeer erkentelijk voor jullie bijdrage in welke vorm dan ook. Moge Allah (swt) jullie daarvoor rijkelijk belonen!

Doneer online of maak je financiële bijdrage over naar rekeningnummer:

NL41RABO0302132783 t.n.v. Nour Al Houda.

Onze geliefde profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:  “Wie omwille van Allah een moskee bouwt, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs” (Al-Boukhari en Moeslim)

icon-oppervlakte

5992 m2

icon-activiteiten

ONTMOETINGSRUIMTES

icon-gebedsruimte

GEBEDSRUIMTE

icon-lokalen

KLASLOKALEN

icon-bibliotheek

BIBLIOTHEEK

icon-computer

COMPUTERRUIMTE

Neem een kijkje door ICC Nour Al Houda

Totaal aantal meters

Verkocht

Beschikbaar

Donatiestand

Doel: €1.500.000

  • € 1.100.000 Ingezameld
  • € 400.000 Nog te gaan!

Bereken uw voordeel

Stichting Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van ICCNAH. Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).