3 december 2016
السبت, ٤ ربيع الأول ١٤٣٨
anbi

Home

Bismiallah

Ied-ul-Adha 2016

Assalaamoe 3alikoum warahmatoelahi wabarakatoeh beste broeders en zusters,

Alle lof aan Allah (swt). Met veel trots kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagd Ied-ul-Adha 2016. Op 12 september jl. verwelkomde ICCNAH ongeveer 1.000 bezoekers, daarmee was het één van onze drukbezochte dag tot nu toe, maar zeker was het ook een gezellige dag. Tevens hebben wij op die dag, in het kader van project offerdieren, 320 offerdieren aangeboden via ICCNAH. Daarnaast is er drie dagen lang een BBQ gehouden voor onze bezoekers en behoeftigen. Verder is er vanuit ICCNAH vlees ingezameld voor de behoeftigen, hier is Alhamdoelilah veel gebruik van gemaakt en daarmee hebben wij velen van onze behoeftigen broeders en zusters, veelal asielzoekers, kunnen verblijden met een goed gevulde zak aan vlees. Ter afsluiting van dit project hebben wij op 18 september jl. een etentje verzorgd voor de behoeftigen, met een opkomst van ongeveer 150 personen kunnen wij stellen dat ook dit een zeer geslaagd initiatief is gebleken.

Dit alles vergde veel van onze organisatie en vrijwilligers, met de hulp van Allah kunnen we dus zeggen dat het een zeer geslaagd evenement is gebleken. Het is Allah (swt) die wij bedanken voor deze grote gunst die Hij ons heeft geschonken. De reacties waren overwegend positief, zowel vanuit de Arnhemse gemeenschap als daarbuiten.

Een speciale dankwoord richten wij aan de vrijwilligers die dit allemaal mede mogelijk hebben gemaakt. Bij dezen blijven wij een oproep doen aan een ieder die zich verbonden voelt met ICCNAH om zich aan te melden als vrijwilliger, want alleen SAMEN kunnen wij dit soort evenementen realiseren!

Het bestuur, onze vrijwilligers en ons achterban zijn jullie allen zeer erkentelijk voor jullie bijdrage in welke vorm dan ook. Moge Allah (swt) jullie daarvoor rijkelijk belonen!

Doneer online of maak je financiële bijdrage over naar rekeningnummer:
NL41RABO0302132783 t.n.v. Nour Al Houda.

Onze geliefde profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:  “Wie omwille van Allah een moskee bouwt, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs” (Al-Boukhari en Moeslim)

icon-oppervlakte

5992 m2

icon-activiteiten

ONTMOETINGSRUIMTES

icon-gebedsruimte

GEBEDSRUIMTE

icon-lokalen

KLASLOKALEN

icon-bibliotheek

BIBLIOTHEEK

icon-computer

COMPUTERRUIMTE

Neem een kijkje door ICC Nour Al Houda

Totaal aantal meters

Verkocht

Beschikbaar

Donatiestand

Doel: €1.500.000

  • € 572.028 Ingezameld
  • € 927.972 Nog te gaan!

Bereken uw voordeel

Stichting Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van ICCNAH. Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).