21 oktober 2017
السبت, ١ صفر ١٤٣٩
anbi

Home

Vacature bestuurslid STICHTING NOUR AL HOUDA

Wie zijn wij?

Islamitisch Cultureel Centrum Nour Al Houda (ICCNAH) is sinds 2015 actief voor de moslimgemeenschap van Arnhem en omgeving en vormt de organisatie achter diverse religieuze en maatschappelijke activiteiten. ICCNAH stelt zich ten doel om een actieve bijdrage te leveren op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk gebied. Onze doelstellingen vinden plaats vanuit islamitische grondbeginselen. ICCNAH streeft ernaar om de belangen van haar achterban te behartigen ongeacht nationaliteit of afkomst. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. Daarbij beoogt ICCNAH een integratieproces te stimuleren bij haar achterban, zodat deze op gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de samenleving. De activiteiten van ICCNAH worden uitgevoerd vanuit islamitische grondslag maar ook vanuit  maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Doelstellingen

 • Het continueren van een Islamitisch cultureel centrum waar Arabisch en Islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, ontmoetingen en andere maatschappelijke activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen;
 • Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij;
 • Het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak.

Bestuur

Het bestuur van  ICCNAH bestaat uit zeven bestuursleden die hun werk op vrijwillige basis uitvoeren zonder enige tegemoetkoming of tegenprestatie. De hoofdtaak van het bestuur is om ICCNAH op een professionele wijze te besturen. De realisatie van de doelstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, vice penningmeester, secretaris, vice secretaris en woordvoerder. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een aantal andere vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het Islamitisch Cultureel Centrum. Het bestuur komt wekelijks bij elkaar om te vergaderen en indien nodig vaker.

Wie zoeken wij?

een enthousiaste broeder die onderdeel gaat uitmaken van het bestuur van NAH. Wil jij ook iets betekenen voor onze moslimgemeenschap en daarmee ook investeren in het hiernamaals en voldoe je aan onderstaand profiel

Algemeen profiel

 • werken vanuit Islamitisch perspectief en onderschrijft de identiteit van de stichting;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • heeft bij voorkeur ervaring opgedaan in religieus/sociaal /maatschappelijke organisaties;
 • conformeert zich aan het democratisch functioneren van een stichting;
 • is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting en heeft de afgelopen jaren actief bijgedragen (o.a. middels bijdragen (shart));
 • minimaal 25 jaar;
 • minimaal MBO werk en denkniveau;
 • bezit sociale vaardigheden en bezit communicatieve vaardigheden: Nederlands en Arabisch;
 • is Soennitisch;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de stichting een spiegel voor te houden;
 • kan het beleid en besluiten binnen de stichting uitdragen;
 • is in staat om met andere bestuursleden en de raad van toezicht te werken als een team,
 • is een teamspeler;
 • oplossings- en resultaatgericht zijn;
 • proactief, gemotiveerd en enthousiast;
 • flexibel, sociaal, mensgericht met een positieve instelling;
 • onafhankelijk denker en doener met organisatorisch inzicht;
 • kan op een positieve wijze bijdragen aan de doelstellingen, ontwikkeling en ambitie;
 • kennis van- en visie op sociaal- maatschappelijke vraagstukken;
 • zelf reflecterend vermogen;
 • werkt transparant;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Wat ga je doen?

Naast dat je onderdeel uit maakt van het bestuur met de bijbehorende bestuurlijke taken, zul jij ook mede verantwoordelijk zijn voor een van de portefeuilles. Nour Al Houda kent de volgende viertal portefeuilles: Geloofszaken, Onderwijs, Facilitaire dienst en activiteiten. Een van deze portefeuille zal onder jouw supervisie geleid worden.

Jouw reactie

Ben je enthousiast?

Neem dan vóór 31 oktober direct contact op met Mohamed El Haddad of stuur een mail naar info@nouralhouda.nl. Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen met het bestuur via 06 42255210

Bestuur Nour Al Houda

icon-oppervlakte

5992 m2

icon-activiteiten

ONTMOETINGSRUIMTES

icon-gebedsruimte

GEBEDSRUIMTE

icon-lokalen

KLASLOKALEN

icon-bibliotheek

BIBLIOTHEEK

icon-computer

COMPUTERRUIMTE

Neem een kijkje door ICC Nour Al Houda

Totaal aantal meters

Verkocht

Beschikbaar

Donatiestand

Doel: €1.500.000

 • € 1.100.000 Ingezameld
 • € 400.000 Nog te gaan!

Bereken uw voordeel

Stichting Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van ICCNAH. Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).