10 december 2018
anbi

Home

Bismiallah

Het Huis van Allah staat onder water!!

Noodgedwongen zijn wij begonnen met de start van het renoveren van het dak van de moskee aangezien het dak hoognodig aan vervanging toe is. Op meerdere plekken zijn er lekkages geconstateerd die urgent verholpen dienen te worden. De kosten voor het renoveren van 60% van het dak bedraagt € 32.000,- Het dak boven o.a de gebedsruimte is niet eens meegenomen in de kostenraming. Ook het dak van de gebedsruimte lekt op diverse plekken en er staat continu een emmer in de gebedsruimte om het water op te vangen. Het dak van het Huis van Allah is hoognodig aan vervanging toe.

Er is tot nu toe een fractie van het genoemde bedrag (€32.000) binnengekomen middels donaties. De moskee heeft ons niet nodig, maar WIJ hebben de moskee hard nodig. Daarom doet het Huis van Allah met klem en beroep op jou. Investeer in jou en jouw toekomst en doneer. Spoor jouw familie en vrienden aan om ook te doneren want het Huis van Allah heeft jouw donatie hard nodig.
Nogmaals, laat het Huis van Allah niet in het water staan en doneer op het bovengenoemde rekeningnummer!

5992 m2

ONTMOETINGSRUIMTES

GEBEDSRUIMTE

KLASLOKALEN

BIBLIOTHEEK

COMPUTERRUIMTE

Neem een kijkje door ICC Nour Al Houda

Bereken uw voordeel

Stichting Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van ICCNAH. Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).