Over Ons

Islamitisch Cultureel Centrum Nour Al Houda (ICCNAH) is een jonge en dynamische organisatie opgericht die is opgericht in 2015 door enthousiaste broeders die wat willen betekenen voor de moslimgemeenschap in Arnhem. Nour Al Houda stelt zich ten doel om een actieve bijdrage te leveren op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk gebied. Onze doelstellingen vinden plaats vanuit islamitische grondbeginselen.

ICCNAH streeft ernaar om de belangen van haar achterban te behartigen ongeacht nationaliteit of afkomst. Daarbij beoogt ICCNAH een integratieproces te stimuleren bij haar achterban, zodat deze op gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de samenleving. ICCNAH stelt zich voorts ten doel om met verschillende organisaties samen te werken en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij waarbij de moslimgemeenschap actief een bijdrage levert binnen de samenleving. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is onderdeel van onze missie en visie aangezien wij onderdeel uit maken van de maatschappij.

Sinds jaren is binnen de moslimgemeenschap in Arnhem een enorme behoefte aan een eigen sociaal/maatschappelijk en religieus centrum waar de doelen en missie van ICCNAH gerealiseerd kunnen worden. Onze achterban heeft een grote behoefte aan activiteiten op sociaal/maatschappelijk- en religieus gebied.