11 april 2021
anbi

Home

Werkbezoek minister Grapperhaus aan ICC Nour Al Houda

Op donderdag 7 mei 2020 brachten minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, Veiligheid en Eredienst) en onze burgemeester Ahmed Marcouch, op uitnodiging van de Gelderse moskeeën, een werkbezoek aan ICC Nour Al Houda te Arnhem. De minister heeft kennisgemaakt met de vertegenwoordigers van de Gelderse moskeeën en de delegatie vertegenwoordigers vanuit Limburg. Hierna heeft de minister een korte rondleiding gekregen in ons pand. Tijdens de rondleiding is de minister meegenomen in de totstandkoming van ICC Nour Al Houda en de actieve rol die zij vervult in de samenleving voor zowel moslims als andersgelovigen.

Na deze rondleiding zijn een aantal vertegenwoordigers van Gelderland en Limburg in gesprek gegaan met de minister en de burgemeester. Tijdens het gesprek zijn een aantal belangrijke onderwerpen besproken die hoog op de agenda staan binnen de islamitische gemeenschappen. Dat zijn de volgende onderwerpen;

  • Tekort aan imaams
  • Regelgeving die het uitnodigen van intellectuele geleerden uit het buitenland bemoeilijkt
  • Het ontbreken van een gezaghebbende imaamopleiding
  • Ramadan tijdens de coronacrisis
  • Islamitische begraafplaatsen.

Het laatste punt is vanwege de coronacrisis een zeer nijpend probleem geworden. We hebben de minister duidelijk gemaakt waar de knelpunten liggen. Naast het belichten van technische knelpunten hebben we dit vraagstuk ook vanuit het humane benaderd, en door persoonlijke verhalen met de minister te delen duidelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn van de huidige situatie. We hebben de minister in ieder geval de boodschap mee kunnen geven dat dit probleem zeer actueel is en dat er bij heel veel moslims twijfels en angst heerst over dit vraagstuk. Kortom het is een groot maatschappelijk probleem die een prominente positie dient te krijgen op de politieke agenda.

Alle betrokkenen hebben een positieve bijdrage geleverd en naar ons inziens hebben alle betrokkenen een positieve indruk er aan over gehouden. Dat is de basis om de volgende fase met elkaar in te gaan. We blijven onze volgers en achterban op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Tot slot willen we de minister, burgemeester en de vertegenwoordigers van de koepelorganisaties nogmaals bedanken voor hun bezoek en bijdrage. En ook nog een speciale dank aan de minister, namens alle moskeeën, voor zijn Ramadantoespraak op 17 april 2020. ICC Nour Al Houda was zeer vereerd om de minister en burgemeester te mogen verwelkomen in haar moskee.

Bestuur ICC Nour Al Houda

5992 m2

ONTMOETINGSRUIMTES

GEBEDSRUIMTE

KLASLOKALEN

BIBLIOTHEEK

COMPUTERRUIMTE

Bereken uw voordeel

Stichting Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van ICCNAH. Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).