16 september 2021
anbi

Home

BENEFIET VERBOUWING MUSALLA LAATSTE 10 DAGEN RAMADAN

Salaam Aileikoum broeders en zusters,

ICC Nour Al Houda organiseert vanaf 3 mei een tiendaagse benefiet.

Een zeer groot deel van de gemeenschap heeft hierom verzocht, in het bijzonder geldt dat voor onze ouderen en zusters, daar willen wij gehoor aan geven, vandaar dat we als bestuur hebben besloten om ons benefiet dit jaar in de laatste 10 dagen (avonden) te houden.

Nu dat we o.a. fase 1 (wasgelegenheden en mortuarium) alsmede het zonnepanelen project hebben afgerond, willen wij met de hulp van Allah en jullie donaties fase 2 Inshallah gaan realiseren. Fase 2 houdt in dat we de Musalla gaan verbouwen waarin wij de gebedsruimtes van onze broeders en zusters met elkaar verbinden.

Alhamdoelilah hebben wij in de afgelopen 6 jaar m.b.v. jullie donaties mooi doelen en projecten gerealiseerd, laten we nu de handen ineenslaan en deze volgende fase met elkaar ook realiseren.

De heilige maand Ramadan is religieus gezien de beste maand van het jaar en dat in vele opzichten. Het is ook de maand van baraka en het geven van sadaqa. Nu de moskee deels gesloten is geweest, loopt zij in de maand Ramadan deze belangrijke giften van haar bezoekers mis. Deze giften zijn een zeer belangrijke bron van inkomsten en van vitaal belang voor de moskee.

Laten we de barmhartigheid van onze schepper verdienen door te doneren en onze zielen te zuiveren door middel van sadaqa in deze laatste 10 dagen van de Ramadan. De laatste 10 nachten van de Ramadan hebben namelijk allen een verheven status bij Allah die niet te vergelijken is met andere nachten!

De boodschapper van  Allah was de meest vrijgevige onder de mensen, en hij was gewend om nog vrijgeviger te zijn in de maand Ramadan. Hij verklaarde: ‘De beste sadaqa is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan’

We zien jullie graag terug op onze FB en YouTube kanaal tijdens de live uitzendingen. Deel de flyer zoveel mogelijk binnen jouw netwerk en vergeet je niet te abonneren op onze YouTube kanaal, zodat we Inshallah in contact blijven met onze gemeenschap. Barakallahoefikoem

Bestuur ICC Nour Al Houda

5992 m2

ONTMOETINGSRUIMTES

GEBEDSRUIMTE

KLASLOKALEN

BIBLIOTHEEK

COMPUTERRUIMTE

Bereken uw voordeel

Stichting Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van ICCNAH. Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).