20 januari 2022
anbi

Home

61599749_1087781274750092_108349024012075008_n

Wie zijn wij?

Islamitisch Cultureel Centrum Nour Al Houda (ICCNAH) is een jonge en dynamische organisatie opgericht door enthousiaste broeders die wat willen betekenen voor de moslimgemeenschap in Arnhem. ICCNAH stelt zich ten doel om een actieve bijdrage te leveren op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk gebied. Onze doelstellingen vinden plaats vanuit islamitische grondbeginselen.

ICCNAH streeft ernaar om de belangen van haar achterban te behartigen ongeacht nationaliteit of afkomst. Daarbij beoogt ICCNAH een integratieproces te stimuleren bij haar achterban, zodat deze op gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de samenleving. ICCNAH stelt zich voorts ten doel om met verschillende organisaties samen te werken en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij waarbij de moslimgemeenschap actief een bijdrage levert binnen de samenleving. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is onderdeel van onze missie en visie aangezien wij onderdeel uit maken van de maatschappij.

ICCNAH wil zich, naast de bovengenoemde doelen, voorts de volgende doelen realiseren:

Het organiseren van lezingen over verscheidene onderwerpen; van geloofsleer tot aan actuele maatschappelijke kwesties die ons vandaag de dag bezighouden.

Opvoedingsondersteuning door middel van het bieden van voorlichtingsbijeenkomsten, pedagogische begeleiding, activiteiten.

Culturele activiteiten voor jong en oud.

Islamitische bibliotheek.

Het bieden van zowel juridische als sociale hulp middels een hulploket.

Bereken uw voordeel

Stichting Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van ICCNAH. Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).