28 februari 2020
anbi

Home

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Beste broeders en zusters,

Presentatie samenwerking Nour Al Houda en wijkteam Vredenburg

Datum: 6 oktober 2019

Locatie: ICC Nour Al Houda, conferentieruimte ondernemersvleugel

Tijdstip: 14.00 uur

Wat doet het wijkteam?
Het wijkteam heeft wijkcoaches in dienst die samen met jou je vraag bekijken en een passend antwoord zoeken. Elke vraag is anders, net zoals elke inwoner anders is, hierin willen de wijkcoaches maatwerk leveren.

Wijkcoaches zijn professionals met ervaring en kennis op allerlei gebieden binnen zorg en welzijn. Voorbeelden hiervan zijn: schuldenproblematiek, werk en participatie, begeleid wonen, opvoedingsondersteuning, jeugdproblematiek, psychische problematiek, verslaving, huishoudelijke hulp, lichamelijke & geestelijke beperking en dagbesteding.

Tijdens de presentatie leggen wij jullie graag uit hoe de samenwerking precies werkt. Nour Al Houda zal dan eindelijk starten met haar hulploket. Het doel is dat de gemeenschap van Nour Al Houda bij hulpvragen sneller geholpen kan worden.

Tot zondag 6 oktober Inshalla

5992 m2

ONTMOETINGSRUIMTES

GEBEDSRUIMTE

KLASLOKALEN

BIBLIOTHEEK

COMPUTERRUIMTE

Bereken uw voordeel

Stichting Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van ICCNAH. Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).