25 augustus 2019
anbi

Home

Alhamdolillah Ramadan benefiet 24 en 25 mei was een groot success!

Salaam aleikoum beste broeders en zusters,

Nour Al Houda wil meer investeren in haar gemeenschap. Wij zijn Alhamdoelilah gezegend met een groot pand maar dit brengt ook veel kosten met zich mee. Onze handen zijn op dit moment gebonden en die willen wij vrij maken. Deze kosten moeten dus omlaag, en dat kan ook!

Hoe dan? Door slim te investeren kunnen we geld vrijmaken voor onze gemeenschap. Met het geld dat we besparen, gaan we ons onderwijs verbeteren en meer activiteiten organiseren voor onze kinderen, vrouwen en ouderen. Daarom moeten we de hoge energiekosten een halt toeroepen.

Energiebesparende maatregelen worden een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving. Steeds meer mensen denken na over het vraagstuk “hoe kan ik energie besparen”. Ieder huishouden en bedrijf heeft namelijk te maken met een jaarlijkse, vaak hoge, energierekening. Deze vaste kostenpost kan flink naar beneden worden gebracht door energiebesparende maatregelen op de juiste manier in te zetten. Een goed geïsoleerd pand dat voorzien is van regelpanelen zorgt voor lage(re) energiekosten en is lekker comfortabel.

Maar ook het plaatsen van zonnepanelen op ons dak is een slimme en noodzakelijke keuze. We produceren onze eigen duurzame energie, maken gebruik van een 100% groene energiebron en dragen zo bij aan een duurzame wereld. Bovendien zijn zonnepanelen goed voor onze portemonnee. Onze energierekening wordt een flink stuk lager en we hebben de investering al binnen een aantal jaar terugverdiend. Want we hebben deze besteding al na ongeveer 7 jaar terugverdiend. Daarna genieten we ongeveer 18 jaar van gratis stroom! Door het zelf opwekken van onze eigen duurzame stroom zijn we ook nog eens minder afhankelijk van eventuele stroomprijsstijgingen.

Steun dit mooie initiatief door te doneren. Baraka Allahoe fikoem.

Islamitisch Cultureel Centrum Nour Al Houda
Doneren kan op: NL41 RABO 0 302 132 783 (t.n.v. Nour Al Houda) of via http://nouralhouda.nl/donatie/

Volg de benefiet live op www.amaanatv.nl
Volg ons op facebook.com/iccnouralhouda
Volg ons op onze website www.nouralhouda.nl

5992 m2

ONTMOETINGSRUIMTES

GEBEDSRUIMTE

KLASLOKALEN

BIBLIOTHEEK

COMPUTERRUIMTE

Neem een kijkje door ICC Nour Al Houda

Bereken uw voordeel

Stichting Nour Al Houda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Deze ANBI-status houdt in dat Nour Al Houda geen schenkings- en of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de aankoop van het islamitisch cultureel centrum en activiteiten van ICCNAH. Voor jou betekent dit dat jouw gift(en) aan Nour Al Houda aftrekbaar zijn van jouw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).