ANBI

Stichting Nour Al Houda is een ANBI. Een ANBI is een door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’. Onze donateurs genieten hierdoor van fiscale voordelen. Meer informatie over deze voordelen zijn hier terug te vinden.