Burgerschap

Burgerschap betekent opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar opstellen aan de Nederlandse samenleving. Dit komt onder andere neer op een pro actieve houding op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Participeren vereist een actieve houding in het smeden van banden tussen de islamitische gemeenschap en de maatschappij. Dialoog, voorlichting, debat, samenwerking en gezamenlijke activiteiten zijn speerpunten die bij dit thema horen.