Emancipatie

Voor een volwaardig burgerschap is de acceptatie en ontdekking van de eigen (moslim) identiteit een dynamisch proces voor de jeugd, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Door dit proces te begeleiden wordt het proces van zelfacceptatie bevorderd. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen islamitische waarden en normen en respect hebben voor andermans waarden en normen. Emancipatie vloeit voort uit dit proces.