Integratie

Volledige integratie in de Nederlandse samenleving is, in de visie van ICCNAH geen keuze, maar een pre. Nieuw- en oudkomers dienen zich de Nederlandse taal, waarden en normen eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de maatschappij. Dit laat onverlet dat moslims met behoud van hun identiteit deel uit kunnen maken van de Nederlandse samenleving.