Onderwijs

Iedere moslim dient kennis op te doen. Onderwijs is daarom één van de hoofddoelen van Nour Al Houda. Vanuit de moslimgemeenschap is er behoefte aan het onderwijzen van de Quraan, geloofsleer en de Arabische taal. Naast religieus onderwijs stelt ICCNAH zich ook ten doel om huiswerkbegeleiding aan te bieden. Vanuit de gemeenschap is er een grote behoefte aan huiswerkbegeleiding.

Onderwijs speelt een grote rol in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Het vergaren van kennis noodzakelijk en een plicht voor iedere moslim. Het leren van de Arabische taal in de islam van groot belang. Het beheersen van deze zeer rijke taal is essentieel om de Qur’aan, fiqh en hadith goed te kunnen begrijpen en te bestuderen.

Islamitisch bibliotheek
Het opzetten van een islamitische bibliotheek is één van de belangrijkste instrumenten om kennis over de islam te bevorderen. De bibliotheek van Nour Al Houda is beschikbaar voor iedereen die rustig wilt studeren. De bibliotheek beschikt op dit moment van boeken en tijdschriften in het Arabisch, Engels en het Nederlands. In onze collectie worden onderstaande thema’s aangeboden:

  • Qur’aan (in verschillende talen)
  • Tafseer Qur’aan
  • Soenna el Hadith
  • Biografieën van onze profeten (vzmh) en Sahaba
  • Wetenschap, geschiedenis, opvoeding en sport.